fbpx

CA�N SA�N A?Ia��N Ta�� 10 Ta?�N – 0944 344 855

CÂN SÀN A?Ia��N Ta�� 10 Ta?�N – 0944 344 855
 


Cân sàn A�iêI?n ta�� công nghiêI?p 10 ta??n
Cân sàn công nghiêI?p là loa??i cân A�iêI?n ta�� A�?�a�?c câI?u ta??o ta�� màn hình hiêI�n tha�� cân kêI?t nôI?i va��i sàn cânthông qua dây tín hiêI?uCân sàn công nghiêI?p cân A�?�a�?c vâI?t kích th?�a��c  và ta??i tra�?ng râI?t la��n, có thêI� cân ta�� 200kg lên A�êI?n 20 TâI?n hoa?�c cao h??n na�?a.
Cân sàn công nghiêI?p thua�?ng A�?�a�?c câI?u ta??o ba�Yi 4 Ca??m biêI?n ta??i (Loadcell) a�Y 4 chân ca��a sàn. BôI?n ca??m biêI?n ta??i này A�?�a�?c tôI�ng ha�?p tín hiêI?u thông qua hôI?p nôI?i. Ta�� hôI?p nôI?i sa?? kêI?t nôI?i tha??ng lên màn hình hiêI�n tha�� cân ta??o thành môI?t cân sàn hoàn cha��nh. Sàn cân A�?�a�?c làm ba?�ng khung sa??t la??p ráp râI?t cha??c cha??n, cha��u A�?�a�?c sa�� va A�âI?p râI?t cao, chôI?ng quá ta??i lên A�êI?n 200%. Kích th?�a��c sàn cân có thêI� thay A�ôI�i tua�? ý theo kích th?�a��c ca��a vâI?t câI�n cân hoa?�c theo yêu câI�u ca��a quý khách hàng.
Màn hình hiêI�n tha�� cân th?�a�?ng sa�� da�?ng pin sa??c la??i, khách hàng có thêI� la��a cha�?n loa??i màn hình LCD hoa?�c LED tua�? theo nhu câI�u. A?âI�u cân la��n, cha��u A�?�a�?c sa�� va A�âI?p  cao. SôI? to, rõ ràng và dêI? A�a�?c. Cân sàn công nghiêI?pth?�a�?ng A�?�a�?c a��ng da�?ng vào trong sa??n xuâI?t A�êI� cân nguyên liêI?u, hoá châI?t, nông sa??n, sa??t thép, tôn cuôI?n hoa?�c các ma?�t hàng côI�ng kêI�nh ta??i tra�?ng cao.
Cân sàn A�iêI?n ta�� công nghiêI?p kêI?t nôI?i va��i máy in, máy tính thông qua chuâI�n kêI?t nôI?i RS-232, dùng A�êI� in và l?�u tra�? da�? liêI?u khi câI�n.

Posted in: Tin tức and tagged: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Bài viết liên quan